Vi utbildar och coachar individer till anställning eller till att starta sitt eget företag.

Deborah Sundell. Foto: Shippey Photograp

Vi ger individen verktyg för att framgångsrikt söka jobb eller starta företag.

PROGRAM

PERSONLIGT LEDARSKAP
Hitta din motivation genom personliga mål

ARBETSMARKNAD
Träna och öva

FÖRETAGANDE

Kunskap och information om hur du startar företag

 

Kontakta oss

FramgångsRik Integration Konsulting i Bergslagen AB 
VD Deborah Sundell
Morkullevägen 1, 738 33 Norberg
076-632 68 25, info@integrationbergslagen.se

Deborah Sundell, VD och ägare på FRI
  • FRI på Facebook

Tack för ditt meddelande

 

Om oss

FramgångsRik Integration Konsulting i Bergslagen AB är ett företag som erbjuder utbildnings- och coachningprogram för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

Många års erfarenhet 

Jag, Deborah Sundell, är VD och ansvarig kursledare och har många års erfarenhet av ledarskap och att leda och utveckla team. Jag inspirerar och vägleder individer genom att dela mina erfarenheter och de utmaningar som jag har mött under min resa.

Målet är att ge kunskap och inspiration till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och ge dem de bästa möjliga förutsättningarna att utveckla sitt personliga ledarskap samt verktyg för att ta makten över sitt liv och på det sätt skapa tydliga mål för att skaffa sin egenförsörjning och därigenom bli FRI.

 

Vision

Vår vision är att ge individen inspiration, lust och motivation att hitta en snabb väg till inkomst genom anställning eller företagande.

Syfte

Vårt syfte är att att utveckla deltagarnas personliga ledarskap för att hitta sin motivation och nå sina personliga mål att få egen försörjning.

Behov

Vi ser ett stort behov av utbildningsinsatser för individer som behöver få tydliga mål och verktyg för att komma till anställning eller ett egenföretagande.

Att våga möta en konflikt kan leda till utveckling

Är du arbetsgivare och vågar tänka utanför boxen?
Har du upplevt kulturkrockar?

Individens Varför är viktigt när de ska lära sig ett nytt språk

Leda sig själv genom livet

Integrera sig i svenska samhället - största investeringen

Min egen integrationsresa hjälper andra

Tidiga Insatser för Asylsökande -TIA

Öka status och prioritera företagande – ett måste i integrationsinsatser
Sociala koder – en utmaning när man ska integrera sig i samhället

Krav och förväntningar - nycklar till lyckad integration

deborah_hs__1490_webb.jpg