Öka status och prioritera företagande – ett måste i integrationsinsatser

Vi vet att 40 procent av SFI-eleverna vill starta företag och att utrikesfödda företagare i högre grad än svenskfödda. De bidrar även till nya influenser och marknader. Nya samarbeten uppstår som ofta leder till ökad utrikeshandel. 

 

En vinst för samhället

När svenska småföretagare står i begrepp att gå i pension, saknar de ibland en naturlig övertagare. Då finns stora möjligheter för nyanlända att ta över en del av dessa företag. En vinst för den som vill pensionera sig, för den som tar över och inte minst för kommunen och dess medborgare. Rekryteringsbehovet hos småföretagen är stort.

 

Positiva effekter för samhället

Alltså, att stödja nyanlända som vill starta företag är en mycket viktig och ändamålsenlig insats eftersom det ger positiva effekter för de som söker anställning. Det innebär också möjligheter till mer utrikesaffärer genom de kontakter personerna har i sina hemländer och andra delar av världen.

 

Varför ska vi satsa på entreprenörskap?

Vi vet att utrikesfödda företagare i högre grad än svenskfödda anställer medarbetare och just nyanlända. 
I vårt program som handlar om företagande, ger vi individen fler alternativ till egenförsörjning.

 

Det finns ett stort innovativt tänkande hos utrikesfödda entreprenör, som måste tas på allvar och prioriteras. Motsatsen är förödande både för samhället och individen, menar eleverna själva och jag håller med till hundra procent.

Business People Mingling