Search

Att våga möta en konflikt kan leda till utveckling

Vi behöver möta konflikter för att det ska leda till en positiv utveckling hos individen

Jag har egen erfarenhet av just att välja att ta konflikten för att utveckla kursdeltagare. Jag skulle hålla min första utbildning i entreprenörskap för utrikesfödda och kursen bestod av 90 procent män. Starten blev inte som jag hade förväntat mig och jag önskade att någon skulle komma och rädda mig.


Det tog mig tre lektioner att inse att deltagarna inte lyssnade på det jag hade att lära dem. I mitt bakhuvud visste jag att de inte var ointresserad, utan de hade ett beteende som inte var okej, vilken de inte själva var medvetna om eftersom ingen hade vågat prata om beteende med deltagarna.

Jag ställdes inför två alternativ:

  1. Att ducka för konflikten och köra på som om inget hade hänt

  2. Att våga ta konflikten och prata om det som inte fungerar

Jag valde alternativ 2 och ni kan säkert förstå den rädsla jag kände.

”Kommer deltagarna resa sig upp och gå, eller stannar de kvar och ger mig möjlighet att lära dem om entreprenörskap”, tänkte jag.


Jag behövde inte oroa mig, visade det sig. Alla fullföljde utbildningen och det blev en enorm utveckling hos var och en av dem. Jag vågade ifrågasätta deras beteende och lät inte konflikträdsla stoppa mig.


Stolt att kunna förändra beteenden

Jag lärde mig massor och kände stolthet i att se dessa fantastiska personer ta nästa steg i sin utveckling som hjälper dem i sin fortsatta resa som entreprenörer och förhoppningsvis så kommer individen inte låta felaktiga beteenden styra dem nästa gång.


Rädslan kan sätta stopp för utveckling

När vår rädsla sätter stopp för att prata om saker som inte känns bekväma, är risken stor att vi inte skapar den utveckling som behövs för att individen ska ta nästa steg, vilket kan innebära att individen;

  • får det svårt att agera i sociala sammanhang

  • får svårigheter att samarbeta med andra människor, inte för att de inte vill, utan på grund av uppväxt och tidigare erfarenheter som tar kommando i deras agerande.

Individens potential, kompetens och enorma erfarenhet, kommer inte till sin rätt och det kan hindra individen att ta nästa steg.


Har du frågor eller vill dela med dig av din erfarenhet?

Kontakta mig gärna och diskutera dina erfarenheter och frågeställningar.


Deborah Sundell VD21 views0 comments

Recent Posts

See All