Search

Krav och förväntningar - nycklar till lyckad integration

Updated: Jul 23, 2021

Ta tillvara på drivkraften

Det gäller att ta tillvara på drivkraften hos varje individ. Utan krav och förväntningar är det stor risk att de tappar bort sina drömmar och mål.


Första året avgörande – rätt insatser krävs

Det finns en enorm drivkraft hos de som kommer till Sverige. I många fall måste de ge upp sina liv för något bättre. Därför är starten i nya landet avgörande för en lyckad och bekväm integration.


I början är de nyförälskade i sitt nya land Sverige, ser möjligheter och potential att förverkliga drömmar och mål. Drivet finns att kunna utmana sig själv och det finns inga gränser.

Då gäller det att göra rätt insatser för individen, att våga utmana och ge rätt kunskap och information.


Det sämsta är att gå i fällan och tycka synd om individen. Jag har aldrig förstått och kommer aldrig att förstå det här med att tycka synd om oss som kommer till Sverige

Trots omställningen är individerna kapabla att ta emot krav och få förväntningar på sig för att kunna integrera sig i samhället.


Kombinera krav och empati

Om du vill påverka någons liv och göra skillnad, ska du våga ställa krav och utmana den individen. Du kan samtidigt visa empati och ge stöd till individen som gör sin förändringsresa.


Jag blev utmanad på rätt sätt

De personer som hjälpte mig i min integrationsresa, vågade utmana och ställa frågorna: varför, vad och hur.

När jag läste på sfi hade jag en fantastisk lärare. Hon vågade verkligen ställa krav på mig.

Hon sa: ”Deborah, du har fått en chans att skapa dig det liv du vill ha. Vad du gör med det är upp till dig, du har makten att påverka ditt framtida liv”.

Än idag hör jag hennes ord när jag tvingas gå utanför min komfortzon.


Hur skapa bästa förutsättningarna?

För att undvika att kidnappa individens tankar och känslor, bör kommuner, organisationer och föreningar göra detta:

  • våga utmana individen i sina tankar och handlingar

  • våga ställa frågorna; varför, hur och vad

  • ge individen makten för att ta tillbaka kontrollen

  • erbjuda rätt insatser utifrån kompetens, kunskap och erfarenhet

  • ställa tydliga krav och visa vad som förväntas

Jag har erfarenhet från min egen integrationsresa och har hjälpt många in i arbete och entreprenörskap. Jag kan stötta din organisation i detta viktiga område!


Deborah Sundell

/VD

38 views0 comments

Recent Posts

See All