Search

Leda sig själv genom livet

Updated: Jul 12, 2021

Vi ger individen verktyg för att framgångsrikt söka jobb eller starta företag. Läs hur några elever upplevt kursen.


Hur gör vi det?

Vi hjälper individen identifiera sitt Varför men även våga utmana sitt eget personliga ledarskap och därigenom kunna hitta sin motivation och drivkraft för att åter hitta kompassen i sitt liv för att kunna navigera mot drömmar och mål.

Förutom kursprogrammet, erbjuder jag deltagande i TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande


Deltagares upplevelser från kursprogrammet

Så här berättar några av våra deltagare hur de upplevt kursen:

En delade med sig av hur han upplevde sin resa här i Sverige. Han liknade den med när man tar fel sväng i rondellen när man kör bil. Det han menade var, att det är så viktigt att få rätt kunskap och information om hur arbetsmarknaden och företagande fungerar för att kunna ta rätt beslut för sin framtid.


Risken är annars stor att man går vilse i systemet och blir en belastning för samhället utan att komma fram till målet, vilket skapar passiva och frustrerade människor.

En annan upplevde kursen som tuff och utmanade med väldigt bra innehåll. Kursen hade öppnat upp gav honom andra tankesätt och en positivare syn på livet.


Deltagares upplevelser från kursprogrammet

”Jag minns fortfarande första lektionen med Deborah. Det var imponerande att hon var så positiv. Deborah pratade om jobb i Sverige, samhället, språk och integration. Jag fick lära mig nya saker, nya metoder för att kunna bygga framtiden och nå drömjobbet oavsett utmaningar. Jag lärde mig att göra sakerna som kan ge mig möjligheter.

Deborah sa:

– ”Om du inte vet vad som kommer att hända imorgon, planera för idag och bygg idag”.

Hennes ord skapade ändring i mig.


Leda sig själva genom livet

Detta sammanfattar väldigt bra hur viktigt det är att ge människor rätt verktyg att just leda sig själva genom livet.


Utvärdera är viktigt

Hur utvärderar du resultat av ett uppdrag som du har utfört? Jag är nyfiken hur du och din verksamhet utvärderar resultat från insatser som gjorts. Kontakta mig gärna (länk) för en diskussion och erfarenhetsutbyte.


Deborah Sundell

/VD
20 views0 comments

Recent Posts

See All