Search

Sociala koder – en utmaning när man ska integrera sig i samhället

Förståelse måste finnas för olikheter

Att integrerar sig i ett samhälle med olika sociala koder kan var en av de tuffaste utmaningar för att komma in på arbetsmarknaden eller att starta företag. Rekryterare och chefer behöver förstå individen de ska anställa, speciellt utrikesfödda kvinnor, annars är risken stor att man går miste om innovativa kunskaper och värdefulla individer med potential.


Jag behövde lära mig sociala koder

En av de svåraste sociala koderna för mig när jag kom till Sverige var att titta någon i ögonen när jag pratade med personen, varför då kanske du undrar?


Jo, för jag är uppvuxen i en kultur där jag som kvinna inte ska ha ögonkontakt med den jag pratar med, speciellt inte med män. Innan jag lärde mig att detta var viktigt, missade jag chanser till jobb.


Det var ingen som förklarade för mig att just denna sociala kod var så viktigt och vilka konsekvenser det kunde få för mitt framtida yrkesliv, om jag inte började skapa ett annat beteende som skulle förenkla mitt liv.


Vad kan rekryterare och chefer göra för att underlätta?

För att ge rätt förutsättningar och ge individen rätt möjligheter är det viktigt att:

  • vara tydligt, kanske till och med övertydlig, med vad som förväntas

  • våga ställa krav och prata om förväntningar

  • våga berätta vad som är acceptabla beteenden på er arbetsplats

  • var tydlig med organisationens värderingar och sociala koder

  • skapa en tvåvägskommunikation och ha en dialog med individen

Alla kan lära sig med rätt förutsättningar

Jag har fått jobba med mitt beteende och idag har jag inga problem med att titta någon i ögonen, vare sig det är en man eller kvinna. Den förändringen har hjälpt mig i mitt yrkesliv.

Arbetsgivare och rekryterare behöver få kunskap i detta område för att kunna skapa mångfald och inkludering i organisationen – jag kan bidra med detta!


Deborah Sundell

/VD
672 views0 comments

Recent Posts

See All