Search

Tidiga Insatser för Asylsökande -TIA

Ett projekt som tar tillvara de asylsökandes egen erfarenhet av yrkesbakgrund och/eller företagande och ger dem en tidig introduktion i den svensk företagskulturen och svenska arbetsmarknaden.


Positivare syn på livet

I väntan på deras uppehållstillstånd kan kursen även ge en positivare syn på livet. Syftet är att deltagarna ska få en bra grund för att hitta sin väg till egen försörjning, antingen genom att söka anställning eller att starta företag.


Jämställdhet i fokus

Insatsen är både för kvinnor och män. Vi pratar om jämställdhet, vilket genomsyrar alla workshops. Jämställdhetsperspektivet går som en röd tråd i våra program där vi diskuterar hur individerna ser på jämställdhet utifrån sin egen kulturella bakgrund. Genom att erbjuda insatsen till både kvinnor och män, motverkar vi ojämställdhet.


En grund för egen försörjning

Många asylsökande har egen erfarenhet av företagande och/eller yrkesbakgrund där försörjning genom eget företagande är ett möjligt alternativ till anställning.

Syftet är att deltagarna ska få en bra grund för att hitta sin väg till egen försörjning, antingen genom att söka anställning eller att starta företag.


Kursen ska även ge en positivare syn på livet.
Fler kommuner igång

Varmt välkommen att kontakta mig om ni också är intresserade av att veta mer om upplägg och anmälan.


/Deborah Sundell

VD

36 views0 comments

Recent Posts

See All