PROGRAM
* Personligt ledarskap * Arbetsmarknad * Företagande * 

Vårt koncept bygger på tre block: Arbetsmarknad, Företagande och Personligt ledarskap.

Vi erbjuder hela programmet där alla block ingår eller enskilda block..  

En förändringsresa

Vi lotsar individen genom en förändringsresa som börjar med att identifiera personens eget ledarskap. Individen ska förstå sitt eget värde och lära sig att skapa konkreta handlingar i vardagen som flyttar individen närmare sitt mål. En viktig del är även att individen får jobba med attityder och beteenden för att för skapa rätt inställning för att våga gå utanför sin komfortzon. Grunden är blocket Personligt ledarskap! 

PERSONLIGT LEDARSKAP
Hitta motivation genom personliga mål.

 

Vi ser att det är nyckeln till individens motivation och att hitta den egna drivkraften för att kunna identifiera mål, utmaningar och framför allt att hitta den inre kraften som varje individen har.

 

Vi coachar utifrån individens förmåga och vilja.

ARBETSMARKNAD
Träna och öva.

 

Här får individen kunskap om att skriva cv, olika arbetsrätt, sociala koder, träning i intervjusituationer och lär sig att förstå rättigheter och skyldigheter i en anställning.

 

Vi rustar individen inför en anställning, hur de söker jobb, studier eller praktik. 

FÖRETAGANDE
Kunskap och information om hur du startar företag.

 

Här får individen en inblick i hur det fungerar att driva eget företag i Sverige och att det kan vara ett alternativ till egenförsörjning. Ett alternativ om individen inte får ett jobb, men kan även vara en kombination till en anställning om individen vill göra både delar.

 

Vi lär ut om affärsidé, marknadsföring, ekonomi, kunder, skatter och moms.

Tidiga Insatser för Asylsökande - TIA

TIA är ett projekt som tar tillvara de asylsökandes egen erfarenhet av företagande och/eller yrkesbakgrund och ger en tidig introduktion i svenskt företagande, svensk företagskultur och den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer och kontakta oss för mer information

Omdöme från en deltagare

Tufft och utmanade med väldigt bra innehåll.

Kursen har öppnat upp andra tankesätt och en positivare syn på livet.