TIA
Tidiga Insatser för Asylsökande

Projektet tar tillvara de asylsökandes egen erfarenhet av företagande och/eller yrkesbakgrund och ger en tidig introduktion i svenskt företagande, svensk företagskultur och den svenska arbetsmarknaden. 

 

En grund för egen försörjning

Många asylsökande har egen erfarenhet av företagande och/eller yrkesbakgrund där försörjning genom eget företagande är ett möjligt alternativ till anställning. Syftet är att deltagarna ska få en bra grund för att hitta sin väg till egen försörjning, antingen genom att söka anställning eller att starta företag. Kursen ska även ge en positivare syn på livet. 

 

Programmet fokuserar på båda försörjningssätten. Att lära sig om anställning och företagande är en förutsättning och skapar en bättre utgångspunkt. Att delta i programmet är en förberedande fas till insatser efter beslut om uppehållstillstånd men kan också generera kontakter som leder till försörjning redan tidigare, genom anställning eller eget företagande.

 

Jämställdhet i fokus

Insatsen är både för kvinnor och män. Vi pratar om jämställdhet, vilket genomsyrar alla workshops. Jämställdhetsperspektivet går som en röd tråd i våra program där vi diskuterar hur individerna ser på jämställdhet utifrån sin egen kulturella bakgrund. Genom att erbjuda insatsen till både kvinnor och män, motverkar vi ojämställdhet.

 

Målgrupp

Asylsökande kvinnor och män i alla åldrar som har intresse av att veta mer om svensk arbetsmarknad och företagande i Sverige.

 

Samarbete

Jag har ett samarbete med NybyVision, som har deltagare på kursen. 

Omdöme från en deltagare

 Jag minns fortfarande första lektionen med Deborah. Det var imponerande att hon var så positiv. Deborah pratade om jobb i Sverige, samhället, språk och integration. Jag fick lära mig nya saker, nya metoder för att kunna bygga framtiden och nå drömjobbet oavsett utmaningar.

Jag har lärt mig under Deborahs lektioner. ”Gör sakerna som du kan och ha möjlighet för”. 

Om du inte vet vad som kommer och hända imorgon, planera för idag och bygg idag. 

Hennes ord skapade ändring i mig.